Profil môjho článku pre Fantáziu o špionážnom britskom seriáli s nezastaviteľnou trojkou Cowley, Bodie, Doyle. Drsný seriál zo 70-tych a 80-tych rokov sa dočkal ani nie 60 epizód, napriek tomu je dodnes kultom. Svojho času sa hovorilo o celovečernej verzii od režiséra Neila Marshalla (Pád do tmy), no dodnes k tomu nedošlo.

Vyšlo v roku: 2011

Kde: časopis Fantázia 54 alias Fantázia 1/2011

Počet strán časopisu: 100

Môj článok na stranách: 22 - 23

Šéfredaktor: Juraj Malíček

Cena časopisu: 3,20 €

Vydavateľ: Mr. Ivan Aľakša – Fantázia

Obálka: ?

Autorova poznámka: Napriek zdraženiu, ktoré sa malo postarať o ďalšie prežitie časopisu, posledné číslo Fantázie. Následne skrachovala. Prvé a posledné číslo v roku 2011.

Profesionáli na nete:

FantasyPlanet - recenzia čísla