Pozrite si ilustrácie v antológii 66 + 6 hororov v 100 slovách, autorka Lucia Kroneislová. Dikes! :-)